Comisii metodice
Categorie: Comisia metodica
Subcategorie: Componenta
An scolar:

COMISIA ÎNVĂȚĂTORILOR

 

Comisia este formata din:

a)    Sc.Chiojdu

-         Tunaru Mihail –responsabil

-         Tatu  Camelia

-         Porceanu Adrian

-         Burlacu Corina

-         Barbu Gheorghe

-         Tudorancea Lucian-Constantin

 

b)    Sc. Basca Chiojdului

-         Codescu Irina- responsabil

-         Codescu Carmen-Rodica

-         Dragomir  Marilena

-         Burlan Niculina – Nadia

-         Jica Filofteia

-         Șuga Elena

 

 

ATRIBUȚII:

 • elaborează programe de activități semestriale
 • consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și planificărilor semestriale
 • analizează periodic performanțele școlare ale elevilor
 • monitorizează parcurgerea programei fiecărei clase și modul în care se organizează evaluarea elevilor
 • organizează și răspund de desfășurarea recapitulărilor finale
 • organizează activități de formare continuă(lecții deschise, schimburi de experiență)

 

 

COMISIA EDUCATOARELOR

 

Comisia este formata din:

-         Vasile Simona- responsabil

-         Enache Letiția

-         Grigore  Mihaiela

-         Tunaru Maria

-         Ioniță Maria

-         Zainescu Maria-Petronela

 

 

 

 

 

ATRIBUȚII:

 • elaborează programe de activități semestriale
 • consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și planificărilor semestriale
 • analizează periodic performanțele școlare ale elevilor
 • monitorizează parcurgerea programei fiecărei clase și modul în care se organizează evaluarea elevilor
 • organizează și răspund de desfășurarea recapitulărilor finale
 • organizează activități de formare continuă(lecții deschise, schimburi de experiență)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA

pentru evaluarea si asigurarea calitații

 

 

Comisia este formata din:

-         Negoita Luiza-Magdalena- responsabil

-         Șugă Elena

-         Tatu Camelia

-         Grigore Mihaela

-         Codescu Irina

-         Lazăr Marcel - din partea comunității locale

-         Codescu Carmen Rodica- lider de sindicat

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTII:

 

 • coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, conform criteriilor prevăzute de legislația in vigoare
 • elaborează un raport anual de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară
 • elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației
 • cooperează cu alte agenții și organisme specializate în asigurarea calității.

 

 

 

 

COMISIA

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

 

Comisia educativă este formata din:

-         Dragomir Marilena-responsabil

-         Popa Luminița

-         Burlacu Corina

-         Codescu Carmen-Rodica

-         Tunaru Maria

-         Zainescu Maria - Petronela

 

 

 

ATRIBUTII:

 

 • asigură planificarea și desfășurarea activităților educative prin orele de dirigenție și prin activități extrașcolare
 • asigura dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia
 • contribuie la dezvoltarea personalității elevilor
 • asigură consultarea părinților la stabilirea curriculumului la decizia școlii
 • colaborează permanent cu comitetul de părinți pentru sprijinirea școlii în activitatea de îmbunătățirea performanței școlare
 • organizează lecții deschise pentru părinți, srbari aniversare, activități sportive, lectorate cu părinții
 • facilitează participarea la viața socială a clasei, școlii, comunității locale
 • asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-urile
 • asigurarea participarea motivată la inițierea și derularea propriului traseu de învățare
 • realizează consilierea și orientarea profesională
 • asigură participarea elevilor la competiționale școlare

 

 

COMISIA REALISTĂ

 

Comisia este formata din:

-         Mazilu Madălina-responsabil

-         Popa Luminița

-         Tomescu Nicolae

-         Onica Mihaela

-         Șuga Simona

-         Riznic Marian

 

 

 

 

ATRIBUȚII:

 • elaborează programe de activități semestriale
 • consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și planificărilor semestriale
 • analizează periodic performanțele școlare ale elevilor
 • monitorizează parcurgerea programei fiecărei clase și modul în care se organizează evaluarea elevilor
 • organizează și răspund de desfășurarea recapitulărilor finale
 • organizează activități de formare continuă(lecții deschise, schimburi de experiență)

 

 

 

 

 

 

COMISIA UMANISTĂ

 

Comisia umanista este formata din:

-         Stan  Cristina-responsabil

-         Negoiță  Luiza-Magdalena

-         Burlan Oana

-         Draghici Elena

-         Teeru Loredana-Elena

-         Posea Adrian

-         Babau Elena

-         Dragomir Pompiliu

-         Tomeci Marian

-         Raican Adrian

 

 

 

ATRIBUȚII:

 • elaborează programe de activități semestriale
 • consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și planificărilor semestriale
 • analizează periodic performanțele școlare ale elevilor
 • monitorizează parcurgerea programei fiecărei clase și modul în care se organizează evaluarea elevilor
 • organizează și răspund de desfășurarea recapitulărilor finale
 • organizează activități de formare continuă(lecții deschise, schimburi de experiență)

 

 

 

 

COMISIA  PSI

-         Dragomir Marilena- responsabil

-         Tunaru Mihail

-         Raican Adrian

-         Porceanu Adrian

-         Barrbu Gheorghe

-         Toader Marian

 

COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE

-         Mazâlu Mădalina –responsabil Sc.Chiojdu

-         Tatu Camelia

-         Șuga Simona – responsabil Sc.Basca Chiojdulu

-         Șuga Elena

-         Codescu Irina– responsabil Sc. Cătiașu

-         Tudorancea Lucian– responsabil Sc. Lera

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL SCOLAR

-         Burlacu Corina-responsabil

-         Raican Adrian

-         Dragomir Valentin-agent principal Politia Chiojdu

COMISIA PENTRU PERFECTIONAREA METODICO-STIINTIFICĂ A CADRELOR DIDACTICE

-         Codescu Carmen Rodica- responsabil

-         Mazâlu Mădălina

-         Jica Filofteia

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘI ALTOR AJUTOARE

-         Dragomir Marilena –responsabil

-         Negoita Luiza-Magdalena

-         Stan  Cristina

-         Codescu Irina

-         Șugă Elena

-         Petrescu Maria - secretar

COMISIA PENTRU DISTRIBUIREA PRODUSELOR DIN PROGRAMUL CORNUL SI LAPTELE

-         Babau Elena -responsabil

-         Grigore Mihaiela       -Tunaru Maria

-         Codescu Carmen       -Enache Letitia   -Codescu Irina

 

 

Scoala  Gimnazială C. Giurescu CHIOJDU

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

2012-2013

 

-         Stan Cristina - președinte C.A.

-         Dragomir Marilena - membru  C.A

-         Negoita Luiza-Magdalena – secretar C.A.

-         Codescu Irina-   membru C.A

-         Zăinescu Petronela – reprezentant C.L.

-         Neamțu Gheorghe – reprezentant C.L.

-         Fătu Andrei-Sergiu – reprezentant Primar

-         Măcinic Constantin- reprezentant părinți

-         Lazăr Marcel - reprezentant părinți

 

Fisiere atasate:
1COMISII METODICE.doc